logo

Produksjon

Vår produksjonsavdeling har moderne fasiliteter, nye avanserte maskiner og engasjerte medarbeidere innen ulike fagfelt som planlegging, CNC maskinering, logistikk, kvalitetskontroll, dokumentsenter, montering og testing. Vårt motto; ”å gjøre de rette ting rett, første gang, og hver gang” forplikter. Våre kunder forventer at vi leverer deres produkter til rett tid, rett sted og til rett kvalitet. I tillegg fokuserer vi på fleksibilitet og service mot våre etablerte kunder. Dette stiller store krav til de ansatte i produksjons avd. Hos GMV er det kunden som er i fokus, noe som krever kompetente og effektive medarbeidere som tar ansvar og står på for å imøtekomme kundens ønsker.

CNC operatørene er kjernen i vår bedrift. Deres kompetanse, erfaring og fokus på kvalitet i arbeidet er en av våre suksess faktorer.

CNC operatørene planlegger selv utførelsen av sin jobb og programmeringen foregår ved bruk av GibbsCAM.

Vi har brukere som behersker både SolidWorks og Gibbscam som DAK/DAP, og GMV er blant verdens største brukere av GibbsCAM.

I produksjonsavdelingen har vi spennende og utfordrende arbeidsdager med høy trivsel og lavt sykefravær.