logo

HMS-KS i GMV

GMV utvider miljødelen i retning av ISO 14001

GMV har fokus på miljødelen ihht.  myndighetskrav og  miljøsystemet samsvarer med ISO14001

Dette innebærer at alle unødige belastninger på det ytre miljøet skal kartlegges og reduseres, samt at energieffektiviteten og miljøbevisstheten høynes.

Arbeidsmiljødelen er implementert i samsvar med kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”.

I henhold til de krav som stilles i ISO 9001 granskes vårt ledelses system bla. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne.
 Arbeidsmiljøområdet støttes opp av autorisert bedriftshelsetjeneste og kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene. Industrivern er etablert.

I GMV AS er ledere og ansatte sammen om å øke trivsel, sikkerheten og kvalitet i bedriften.

Vi har en implementert HMS-KS filosofi som står sentralt i alt arbeid som utføres i GMV. Denne driver oss til stadig utvikling i metoder, systemer, teknologi og kompetanse som skal gjøre det mulig å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre skade eller tap på mennesker, miljø og materiell.
HMS-KS systemene er brukerorientert og dokumenterer konsekvent oppfylling av kundekrav, lover og forskrifter. Systemene fanger også opp og avdekker det forbedringspotensialet som alltid er til stede.
 

HMS-KS-Filosofien retter tanke og handling mot følgende mål:

- ingen personskader eller arbeidsrelaterte sykdommer
- ingen skader på materiell eller miljø
- ingen avvik og reklamasjoner fra kunder på våre produkter og tjenester

Holdninger og adferd er viktige suksessfaktor i GMV og innebærer:
- HMS-KS totalkvalitet i alle ledd
- kontinuerlig forbedring
- trivsel og godt arbeidsmiljø
- fokus på helse, miljø og sikkerhet
- forebygging av eventuell forurensing
Dette skal skape tillit og merkes av ansatte og deres familier, kunder, leverandører og samfunnet rundt oss.

I praksis betyr dette:
- Hastverk kompromisser ikke med sikkerhet og kvalitet
- Forebyggende arbeid skal hindre uønskede hendelser
- Konsekvent oppfylling av kunde-, myndighets- og egne krav
- Personlig ansvar for egen helse, kollegaer, miljø og materiell
- Engasjement, troverdighet og systematisk planlegging
- Samarbeidspartnere og leverandører deler vår HMS-KS filosofi
- Ledere fremstår som synlige forbilder for medarbeiderne