logo

Om oss

Etablert i 1988 i en gammel spadefabrikk på Lommeland ved Oltedal i Gjesdal Kommune, og fikk navnet Gjesdal Mekaniske Verksted as.

I den spede begynnelse tok grunderne Tor Ole Talgø og Jarle Stene på seg alle typer oppdrag.

Oppdrag som fjøsinnredninger, skifting av tak på hus, til direkte mekanisk arbeid var dagligdags arbeid.

Den første store investeringen var en dreiebenk, kappsag og en kompressor. Et stort løft for en liten bedrift på den tiden. I tillegg til arbeid i bedriften jobbet Tor Ole som utleid mekaniker hos bla. Polaris og Rogalandsforskning.

I 1990, flyttet bedriften til Norestranden ved Gandsfjorden i Sandnes. Her utviklet bedriften seg videre til mer produksjonsrettet arbeid samt en del maskinbygging. Bedriften fikk etter hvert økonomi til å kunne investere i eget produksjons bygg.

I 1997 flyttet bedriften inn i egne produksjonslokaler i Midtgårdveien 12, ved Gauselvågen og Gandsfjorden. 5 ansatte og 2 lærlinger var bemanningen på den tiden.

Gode tider i oljeindustrien og fokus på service og raske leveranser ga Gjesdal Mekaniske Verksted et godt renomme i regionen. Bedriften vokste i takt med det generelle aktivitetsnivået i oljeindustrien og i 2005 utvidet bedriften verkstedlokalene til de dobbelte.

2008 ble en milepæl på mange områder for selskapet. 20 års jubileum ble feiret, flytting til nye topp moderne produksjonslokaler (6000m2) på Forus ble gjennomført i løpet av sommeren, samt at vi ble sertifisert av Teknologisk Institutt iht. NS-EN ISO 9001:2008

I 2009 skiftet selskapet navn fra Gjesdal Mekaniske Verksted as til GMV as.

Bedriften har gått fra allsidig mekanisk arbeid og relativ kort horisont på arbeidsoppdrag til mer produksjonsrettet arbeid, total leveranser inkludert montering og testing/dokumentasjon til enkelte oppdrag med varighet over flere måneder.

All aktivitet skal foregå innenfor gjeldende lover og forskrifter. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende for vår videre utvikling og vår sterke fokus på service, kosteffektive systemer, kvalitet og leveringspresisjon, gjør oss til en foretrukket langsiktig samarbeidspartner i det fremtidige markedet.