logo

Sertifikater

ISO sertifikat er utstedet av Teknologisk Institutt (TI), og vi er registrert i  Achilles kvalifikasjons-ordning for leverandører til olje- og energi næringene

- Achilles   -NS-EN ISO 9001:2008