logo

Produksjon

Vår produksjonsavdeling har moderne fasiliteter, nye avanserte maskiner og engasjerte medarbeidere innen ulike fagfelt som planlegging, CNC maskinering, logistikk, kvalitetskontroll, dokumentsenter, montering og testing. Vårt motto; ”å gjøre de rette ting rett, første gang, og hver gang” forplikter. Våre kunder forventer at vi leverer deres produkter til rett tid, rett sted og til rett kvalitet. I tillegg fokuserer vi på fleksibilitet og service mot våre etablerte kunder. Dette stiller store krav til de ansatte i produksjons avd. Hos GMV er det kunden som er i fokus, noe som krever kompetente og effektive medarbeidere som tar ansvar og står på for å imøtekomme kundens ønsker.

CNC operatørene er kjernen i vår bedrift. Deres kompetanse, erfaring og fokus på kvalitet i arbeidet er en av våre suksess faktorer.

CNC operatørene planlegger selv utførelsen av sin jobb og programmeringen foregår ved bruk av GibbsCAM.

GMV er blant verdens største brukere av GibbsCAM

I produksjonsavdelingen har vi spennende og utfordrende arbeidsdager med høy trivsel og lavt sykefravær.

Vi har brukere som behersker både SolidWorks og Gibbscam som DAK/DAP.